BESPLATNO PREDAVANJE: Utjecaj medija na djecu i mlade

Aktualne Novosti

Mediji su usmena i pisana sredstva javnog priopćavanja ili jednostavnije sredstva komunikacije. Mediji (knjige, novine, časopisi, televizija, radio, kino, računalna tehnologija, internet, mobilna telefonija) danas postaju jedno od ključnih sredstava socijalizacije te utječu na ponašanje, stavove i svjetonazore. Pozitivan utjecaj medija očituje se u informiranju, proširivanju znanja, spoznaja te poticanja kreativnosti i uvažavanja različitosti kod mladih i djece. S druge strane, pojavljuje se sve veća zabrinutost da mediji mogu otupiti osjetila, kočiti maštu, proizvesti neosjetljivost na bol drugih, poticati agresivne oblike ponašanja i dovesti do iskrivljene slike svijeta, gubitka samopouzdanja, nemotiviranosti za izvršavanje svakodnevnih i školskih obveza.
Cilj predavanja je savjetodavna pomoć roditeljima kako i na koji način da usmjere djecu i mlade na pravilno korištenje medija te poticanjem na zdrave stilove života i jačanjem individualnih snaga djece i mladih smanje njihov negativan utjecaj.

Predavač:Elizabeta Jačov, pedagoginja.
Lokacija: Mali zmaj, Našička 3 (kod jarunske tržnice)
Temin: četvrtak 2.2. u 18:30-20:00 sati

Predavanje će se održati UŽIVO u prostorijama Malog zmaja u Našičkoj 3.

Obavezna je prijava na mail petra.malizmaj.hr@gmail.com ili SMS-om na br. 091/617 4768.

Za vrijeme predavanja imamo organiziranu igraonicu za djecu, pa ako ih vodite sa sobom, napomenite prilikom prijave.