ESF – Jačanje kapaciteta organizacije Mali zmaj

eu2

 

 

 

 

 

 

 

 

Naziv projekta korisnika/partnera u projektu:
„Jačanje kapaciteta organizacije “Mali zmaj””, nositelj projekta je Društvo za poboljšanje kvalitete života siromašne i nezbrinute djece “Mali zmaj”, partner na projektu je Volonterski centar Zagreb.

 

  • Kratki opis projekta:

Svrha ovog projekta je unapređenje kapaciteta Društva za poboljšanje kvalitete života siromašne i nezbrinute djece “Mali zmaj” kako bi se pružila potpora socijalnom uključivanju siromašne i zanemarene djece i drugih ranjivih skupina.

 

  • Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Projekt “Jačanje kapaciteta organizacije “Mali zmaj”” usmjeren je na jačanje društveno-socijalnih, informatičkih i logističkih kompetencija naše organizacije.  “Mali zmaj” je udruga koja pomaže socijalno ranjive skupine tj. obitelji s djecom  koje uslijed svog nepovoljnog socio-ekonomskog okružja nemaju informacija ili kompetencija kreirati si potrebne prilike. Ovim projektom, dosadašnji način pomoći će se mijenjati i nadograditi jer će unaprjeđenje kompetencija osoblja “Malog zmaja” kao i bolja organizacija pomoći kvalitetnijem i profesionalnijem fokusu  na ugrožene obitelji s djecom na društveno-socijalnim marginama.

Dolaskom stručne osobe tj. socijalnog radnika, boljom organizacijom i opremljenošću, udruga će unaprijediti svoje djelovanje što će u konačnici rezultirati većom koristi za krajnje korisnike. Tako će se ostvariti stručnija dimanzija pomoći (otvaranje termina za konzultacije i razgovor sa socijalnim radnikom, intervjuiranje korisnika, motiviranje i educiranje o socijalnim pravima i sl.) i podršci koju udruga pruža korisnicima te unaprijediti komunikacija s korisnicima, suradnicima, donatorima, volonterima i širom zajednicom.

Krajnji korisnici projekta su marginalizirane obitelji i njihova djeca koja uslijed slabijeg društveno ekonomskog statusa ili slabije edukacije nemaju jednake prilike u društvu. Posredan utjecaj koji će projekt imati na krajnje korisnike očitovat će se kroz rad s novozaposlenim stručnjakom čime se izravno utječe na kvalitetu socijalne usluge.

Potrebe korisnika će se kontinuirano pratiti, predviđeni su izlasci na teren kako bismo se mogli kvalitetnije povezati s korisnicima i pomnije pratiti njihov razvoj s ciljem osobnog razvoja i otklanjanja psiholoških poteškoća krajnjih korisnika.

 

Partnerska organizacija pri provedbi projekta je Volonterski centar Zagreb koji će informirati volontere pratitelje VCZ-a o našim aktivnostima, radnim akcijama i događanjima u našoj udruzi. Također, informirat će i “Mali zmaj” o događajima VCZ-a za koje im nedostaje volontera kako bi se međusobno podržavali i sudjelovali u zajedničkim aktivnostima.

 

U okviru ovog projekta provodit će se aktivnosti kao što su:

  • predavanja/radionica psihosocijalne tematike u svrhu poboljšanja kvalitete života
  • individualne psihološke konzultacije i savjetovanja za korisnike
  • terenske provjere korisnika
  • organizacija i izvođenje većih volonterskih akcija
  • Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira EU (u HRK): 433.805,60 kn
  • Bespovratna sredstva iz Europskog socijalnog fonda: 368.734,76 kn
  • Sredstva državnog proračuna Republike Hrvatske: 65.070,84 kn
  • Razdoblje provedbe projekta: 21.03.2022.- 09.2023.

 

Kontakt osobe za više informacija: Martina Leopold 091/ 567 0618

 

Za više o EU fondovima: www.esf.hr. i  www.strukturnifondovi.hr.

za podstranicu(2)