BESPLATNO PREDAVANJE: Neprihvatljivo ponašanje djece i mladih i preventivno djelovanje roditelja

Aktualne Novosti

Neprihvatljivo ponašanje je značajnije odstupanje od uobičajenog i društveno prihvatljivog ponašanja koje predstavlja neposredno ili posredno ugrožavajuću, štetnu i opasnu situaciju za samo dijete i/ili njegovu sredinu i ukazuje na jasne pokazatelje budućeg nepovoljnog razvoja djeteta ili mlade osobe. Najčešći oblici neprihvatljivog ponašanja djece i mladih su: nasilje, bježanje iz škole, agresivnost, krađa, internetsko nasilje, konzumacija alkohola i droga. Cilj predavanja je kako pomoći te savjetodavno uputiti roditelje na pozitivno odgojno djelovanje koje je pravilan put formiranja prihvatljivog ponašanja, zasnovanog na uvažavanju različitosti, zdravim stilovima života i nenasilnoj komunikaciji.

 

Predavač: Elizabeta Jačov, pedagoginja.
Lokacija: Mali zmaj, Našička 3 (kod jarunske tržnice)
Temin: subota, 11.06. u 17:00-18:30 sati

Predavanje će se održati UŽIVO u prostorijama Malog zmaja u Našičkoj 3.

Obavezna je prijava na mail petra.malizmaj.hr@gmail.com ili SMS-om na br. 091/617 4768.

Za vrijeme predavanja imamo organiziranu igraonicu za djecu, pa ako ih vodite sa sobom, napomenite prilikom prijave.