Poziv na dostavu ponuda

22.8.2022. otvoreno je javno nadmetanje za nabavu paketa hrane u sklopu projekta “Podrška u prehrani za obitelji slabijeg imovinskog statusa”. Dokumentacija za prijavu nalazi se u nastavku te je dostupna i na: http://www.fead.hr

ODLUKA O PONIŠTENJU

Obavijest o nadmetanju- FEAD

DOKUMENTACIJA O NADMETANJU- PAKETI HRANE

Ponudbeni troškovnik SVE (1)

Ponudbeni troškovnik bez čaja (1)

Ponudbeni troškovnik bez octa (1)

 

Powered by WordPress | Designed by: heartburn remedies | Thanks to penny stocks, web design firm and seo jobs