POZIV NA DOSTAVU PONUDA

Aktualne Novosti

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

 

Novo:

POJAŠNJENJE (1)

Obavijest – FEAD NOVO

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – PAKETI HRANE NOVO

Ponudbeni-troskovnik-bez-caja- novo

Ponudbeni-troskovnik-bez-octa- novo

Ponudbeni-troskovnik-SVE-novo

 

Otvoreno je javno nadmetanje za nabavu paketa hrane u sklopu projekta “Podrška u prehrani za obitelji slabijeg imovinskog statusa”. Dokumentacija za prijavu nalazi se u nastavku te je dostupna i na: www.strukturnifondovi.hr

Obavijest – FEAD

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE – PAKETI HRANE

Ponudbeni troškovnik SVE (2)

Ponudbeni troškovnik bez octa (2)

Ponudbeni-troškovnik-bez-čaja-2