BESPLATNO PREDAVANJE: Treba li mojem djetetu pomoć logopeda?

Novosti

Uloga govora i jezika u našim je životima izuzetno značajna. Znati i moći iskomunicirati svoje misli i potrebe važno je za uspješnu socijalnu interakciju i odnose s drugima. Slušajući nas i promatrajući, drugi nas procjenjuju i donose o nama mišljenje, a usvojenost jezika i sposobnost razumijevanja pisane i govorne riječi uvelike utječu na našu sposobnost učenja i usvajanja novih znanja.

Posljednjih godina često čujemo kako se među djecom vrtićke i školske dobi pronalazi sve veći postotak onih koji imaju određene poteškoće u govorno-jezičnom razvoju. Uzroci za to djelomično se mogu tražiti u suvremenom načinu života i posljedično većoj izloženosti utjecaju tehnologije i stranom jeziku, no svakako i u znatno većoj osviještenosti roditelja, odgajatelja i učitelja prilikom prepoznavanja govorno-jezičnih poremećaja kod djece.

Cilj ovog predavanja je upoznati sve zainteresirane s najčešćim poremećajima u govoru i jeziku te ulogom logopeda u njihovom otklanjanju. Rano uključivanje logopeda u rad s djetetom s govorno-jezičnim poremećajima može pridonijeti uspješnosti djeteta prilikom uključivanja u školski sustav, kao i uspješnije nošenje sa zahtjevima i očekivanjima tijekom školovanja.

Predavač: Irena Jandrić, logoped
Lokacija: Mali zmaj, Našička 3 (kod jarunske tržnice)
Temin: četvrtak 27.4. u 18:30-20:00 sati

Predavanje će se održati UŽIVO u prostorijama Malog zmaja u Našičkoj 3.

Obavezna je prijava na mail petra.malizmaj.hr@gmail.com ili SMS-om na br. 091/617 4768.

Za vrijeme predavanja imamo organiziranu igraonicu za djecu, pa ako ih vodite sa sobom, napomenite prilikom prijave.